Đi ký hợp đồng gặp tên đối tác cuồng dâm nói về cô gái trẻ hôm nay thay mặt công ty đi ký hợp đồng nhưng bất ngờ khi gặp phải tên đối tác dâm dục, hắn ra điều kiện với cô để được ký hợp đồng cô ta phải làm hắn lên đỉnh khoái lạc, cô gái rất ngại ngùng nhưng vì hợp đồng rất quan trọng nên nhắm mắt cho hắn ta địt một cách thỏa mãn.

Đi ký hợp đồng gặp tên đối tác cuồng dâm

Đi ký hợp đồng gặp tên đối tác cuồng dâm